banner_summerbanner_winterbanner_germanbanner_familybaner_mafikim


בס"ד
ברצוני לציין לשבח את הרצינות והמקצועיות שלכם לכל משימה שנתבקשתם לבצע מאיתנו ,זה כבר מספר שנים. גם בשעות לא הכי נוחות כמו 6.00 בבוקר בירושלים או עד השעות המאוחרות בערב. אני רק יכול לקוות להמשך שיתוף פעולה בהמשך.

בברכה,

דניאל חכם, רכז ספורט מפעלי נייר חדרה.


Share on facebook